Dalība LU Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas pētījumos

0%
Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija (LU DF UKSL) ir starpdisciplināra un starptautiska pētniecības institūcija.
Šīs aptaujas mērķis ir apzināt potenciālos pētījumu dalībniekus, ņemot vērā viņu demogrāfisko informāciju.
Papildus iespējams sniegt kontaktinformāciju, lai uzzinātu par laboratorijā organizētiem pasākumiem (semināriem, vasaras skolām, konferencēm, lekcijām u.c.).